sâmbătă, 13 august 2011

Criza de percepţie

De multe ori rămân uimit când aud ce spun conaţionalii noştri din dreapta Prutului despre noi - românii din Basarabia. Pentru mine care sunt în mijlocul evenimentelor, nu la Parlament, nici la Guvern sau la Casa Presei dar aici în mulţime – în Biserică, în Piaţă sau pe Aleea Clasicilor impresiile acestea mă fac să cred încă o dată şi nu fără temei că cineva "în spatele scenei" chiar vrea să se afle cât mai puţin realitatea, să semene vrajbă şi să ne despartă cât mai tare. Opinia publică află din ziare, publicaţiile electronice şi televiziune doar o parte din adevăr, partea care convine doar unora – a celora care pot profita din informaţiile ce sunt expuse.

Despre viaţa religioasă din Moldova, în afara graniţelor se ştie foarte puţin şi ceea ce se ştie este interpretat greşit din cauza lipsei corespunzătoare de informare. În Basarabia nu sunt publicaţii care să poată reflecta în deajuns şi sub toate aspectele realităţile vieţii spirituale moldoveneşti.

Se spune de exemplu că Ortodoxia la noi este împărţită între cele două mitropolii care-şi dispută rolul de continuator canonic a administraţiei bisericeşti pe aceste meleaguri: Mitropolia Moldovei care se află sub „oblăduriea” (jurisdicţia) Patriarhiei Moscovei şi Mitropolia Basarabiei care se află sub oblăduirea Patriarhiei Române. Însăşi faptul ca Mirtropolia Moldovei aparţine de Patriarhia Rusă ne duce cu gândul că toate serviciile religioase sunt oficiate în limba rusă şi că toţi clericii acesteia sunt total dependenţi de structura administrativă moscovită.

În realitate adevărul este altul – absolut în toate bisericile unde preotul este moldovean (român basarabean) Liturghia este săvârşită în limba poporului băştinaş adică în română, în acelaşi grai sunt rostite şi predicile. Aş putea spune mult mai mult - 80% din preoţii Mitropoliei Chişinăului şi al întregii Moldove ar adera mâine la Patriarhia Română dacă astăzi li s-ar oferi un motiv serios şi întemeiat pe aceleaş principii care a făcut ca 90 de ani în urmă înaintaşii noştri să facă acelaşi pas care a dus la întemeierea adevăratei Mitropolii a Basarabiei. Ei doar au nevoie de susţinere şi ajutor – anii de comunism şi rusificare au influenţat negativ asupra a tot ce înseamnă românism pe aceste meleaguri.

Cât despre structura omonimă de astăzi (MB), proclamată unilateral de nişte clerici corupţi în cârdăşie cu vreo câţiva politicieni aserviţi structurilor de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, nu este un secret acum că aceasta serveşte doar intereselor structurilor de influenţă ruseşti.

Vă explic:

20 de ani în urmă pradă emoţiilor faţă de mult aşteptata Unire a picat nu numai poporul de rând ci şi mulţi preoţi cum se cade, adevăraţi patrioţi ai neamului, unii dintre ei şcoliţi în instituţiile teologice din perioada interbelică. De aceste emoţii au profitat din plin, după cum se vede, acei care şi până acum luptă împotriva tradiţiilor, obiceiurilor şi a credinţei strămoşeşti din cauza cărora mai există şi acum un „zid al Berlinului” pe râul Prut între fraţii de acelaşi neam.

Încrezători în serviciile imaginare ale pretinşilor apărători ai neamului, impostorii au primit de la statul român şi de la românii de pretutindeni fonduri băneşti colosale care imediat au intrat în buzunarele securiştilor locali rămaşi din perioada totalitară. Cum altfel putem explica fatul că în toată Basarabia nu există astăzi nici măcar un seminar teologic care să dea moldovenilor preoţi care să păstorească populaţia vorbitoare de limbă română?! Unde sunt toţi acei bursiei moldoveni care au absolvit seminariile şi facultăţile de teologie din România? Oare toţi ei s-au tranformat peste noapte în agenţi de influenţă ai Kremlinului, cum spun unii? Nu mai vorbesc de insituţii de învăţământ superioare sau măcar de publicaţii periodice tirajate în Basarabia. Nu există nici o editură ortodoxă nemaivorbind de librării sau biblioteci...

Încă un amănunt important: dat fiind situaţia deplorabilă din interiorul Mitropoliei Basarabiei datorată atitudinii duplicitare a liderilor acesteia (inclusiv politici) majoritatea covârşitoare a clericilor de rând se află într-o opoziţie din ce in ce mai deschisă faţă de primii. Cu alte cuvinte, există o prăpastie adâncă între preoţi şi impostorii din anticamera mitropoliei. Entuziaştii de la începutul anilor ’90 şi-au pierdut astăzi tot elanul din cauza acestor probleme iar cei 80% din clerici care în orice momoment ar fi de acord să adere la Patriarhia Română nu vor să aibă de-afaceri cu nişte oameni compromişi şi corupţi.

Unul din principalele impedimente în apropierea ecclesială, culturală şi chiar la nivel pur social între românii de pe ambele maluri ale Prutului este Mitropolia Basarabiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu