sâmbătă, 12 mai 2012

"Capul lui Moţoc vrem!"

Nu vreau şi nici nu pot să cred în imunitatea preoţilor faţă de canoanele bisericii şi de credincioşii pe care îi păstoresc în condiţiile în care nu funcţionează Judecata Eparhială. Preotul la fel ca şi credinciosul trebuie să aibă un stăpân la nivel duhovnicesc care să-l îndrume şi să-l ghideze în calea pe care a ales-o. Fie vrem, fie nu vrem aceasta ne-a fost lăsat de la Sfinţii Părinţi. Fiecare trebuie să se supună - aceasta este calea smereniei care duce la mântuire.

Ce să facem dacă această cale nu este urmată chiar de acei care o propăvăduiesc? Este o întrebare care mă chinuie de multă vreme. Apar în presă cazuri şocante de imoralitate şi violenţă incompatibile cu viaţa duhovnicească şi văd că nu se ia nici o atitudine normală din partea autorităţilor responsabile de aceasta. Eu ca şi cunoscător din interior al acestor probleme nu mă smintesc dar ce facem cu acei cu care mă întâlnesc şi îmi spun aproape săptămânal de astfel de cazuri: preoţi beţivi, fără norme etice sau morale ajungându-se chiar la legături cu criminalitatea? Faţă de astea eu nu mai pot să tac.