vineri, 12 octombrie 2012

Practici curente, nimic nou pentru o manipulare continuă

Urmând îndemnul conducerii societatea este prinsă în vâltoarea evenimentelor politice prin intermediul direct al presei care chiar și dacă prezintă întocmai faptele ce se petrec zi de zi, oră de oră le imprimă o conotație eronată. Pe de altă parte, n-am fost niciodată deacord cu acei care afirmă că massmedia minte, la fel ca și celelalte instituții ale unei democrații autentice, un singur reprezentant al acesteia sau un grup de exponenți uniți prin interese comune nu va putea influența semnificativ cursul evenimentelor unei națiuni chiar și pe termen scurt.Dezavantajul experienței limitate cauzate de desconsiderarea tradiției populare rezidă în micșorarea orizontului percepției coerente a realității. Aceasta este una cauzele deselor greșeli pe care le comit strategii din domeniile cheie ale guvernării actuale cât și a celor trecute.

Un exemplu în acest sens este legătura directă între deteriorarea sistemul de învățământ, înrăutățirea comunicării instituționale și scăderea indicatorilor economici în ultimii douăzeci de ani. Din acest labirint al verigilor slabe fără o abordare sistemică bazată pe experiența îndelungată a acestui popor din criza politică actuală nu vom ieși prea devreme.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu